Dobrý deň, možno trochu predčasná otázka, ale koniec novembra nie je taký vzdialený. Chcem sa spýtať v súvislosti s novou oznamovacou povinnosťou pre platiteľov DPH, ktorí sú povinní oznámiť na FS bú, ktoré používajú na podnikanie. S tým súvisí aj to, že pokiaľ odberateľ zaplatí dodávateľovi na bú, ktorý dodávateľ neoznámil na FS, môže mať v budúcnosti problémy, ak dodávateľ neodvedie DPH do ŠR. Nechystáte v OMEGe kontrolu na tento údaj, napríklad pri účtovaní DF by program kontroloval, či bú, ktorý má dodávateľ zadaný v číselníku Partnerov, je v zozname na FS. Teraz kontroluje pri uzávierke DPH DIČ DPH. Určite by to nevyriešilo všetky situácie, ale pomohlo by. Ďakujem za odpoveď S pozdravom Soňa Karšayová

, pridaná odpoveď 19. novembra 2021