Dobrý deň prajem,

dnes na webinári som započula informáciu, že už budú zdaňované všetky formy stravovania. Nevenovali ste sa však finančnému príspevku, iba príspevku na stravovanie vo vlastnom zariadení a stravným lístkom. Na otázky ohľadom stravovania nezostal čas, chcela by som sa preto informovať tu.

Prosím Vás, ako je to v prípade finančného príspevku na stravovanie od 01/22 – aké zložky mzdy treba použiť, aj v prípade finančného príspevku na stravovanie zo soc. fondu, zdaňuje sa aj príspevok poskytnutý vopred? Ďakujem

, pridaná odpoveď 26. januára 2022