Dobrý deň,

od 1.1.2023 je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca a oznámiť údaje z tejto evidencie Sociálnej poisťovni pri prihlasovaní zamestnanca a zasielaní mesačných výkazov. Chcem sa spýtať, kde tieto údaje v Olympe vidím, opravím, príp. doplním? Mám tých zamestnancov dosť a chcem si tieto údaje skontrolovať.

Ďakujem

, pridaná otázka 29. novembra 2022