Menu

Mimoriadne navýšenie miezd v databáze CENEKON

Nedostatok ľudí na trhu práce a rekordná inflácia ženie smerom hore mzdy vo viacerých odvetviach vrátane stavebníctva. Na túto situáciu sme zareagovali, a preto boli mzdy do letnej verzie databázy 2022 mimoriadne navýšené.

Konkrétne ide o 6,5 % oproti predchádzajúcej cenovej úrovni. Ide o najvyšší nárast miezd v databáze za posledných jedenásť cenových úrovní. Nárast miezd za celý kalendárny rok 2022 je ešte vyšší, pretože mzdy boli navýšené aj v januárovej a májovej verzii a spolu tento nárast predstavuje 11,6 %. Je potrebné si uvedomiť, že keď sa zvýši hrubá mzda, navýšia sa aj ďalšie náklady, ktoré sú na ňu naviazané.

Po prvé sú to náklady, ktoré priamo súvisia s cenou práce, a to doplnková mzda a odvody zamestnávateľa. Doplnková mzda kryje náklady zamestnávateľa na dovolenky a sviatky, ktoré pripadajú na pracovné dni. Zamestnanec nepracuje, ale mzda mu plynie. Na tento náklad si v databáze CENEKON zamestnávateľ „šetrí“ práve v doplnkovej mzde. Počíta sa ako 15 % zo základne hrubá mzda (na obrázku pri Mzde koeficient 1,15). Odvody zamestnávateľa predstavujú 35,2 % zo základne hrubá a doplnková mzda.

Po druhé sa navýšia nepriame náklady, teda výrobná a správna réžia. Tá sa počíta taktiež ako percentuálna sadzba z vyššie uvedenej základne. To znamená z hrubej mzdy, doplnkovej mzdy a odvodov zamestnávateľa.

A po tretie, navýši sa aj hodnota zisku, keďže do základne pre výpočet zisku vstupujú všetky vyššie uvedené náklady. To znamená nielen cena práce, ale aj nepriame náklady.

Kalkulačný vzorec v programe CENKROS 4 s vyznačenými základňami (zelenou farbou) pre výpočet réžie a zisku:

* Percentuálne sadzby réžie a zisku sa môžu medzi jednotlivými druhmi prác odlišovať. Viac CENKROS 4, Pravidlá pre používanie SON, príloha B.

Navýšenie hrubej mzdy v konečnom dôsledku znamená aj nominálne navýšenie doplnkovej mzdy, odvodov, ale hlavne réžie a zisku.

Na záver ešte doplníme, že oficiálne údaje o výške mzdy v stavebníctve sleduje Štatistický úrad SR. Hrubá priemerná mesačná mzda v databáze CENEKON je približne o 250 eur vyššia ako tieto štatistické údaje. V aktuálnej cenovej úrovni 2022/2 v1 je hrubá mzda pre pracovníka triedy tri 1257 eur a pracovníka triedy štyri 1428 eur, pričom celková mesačná hodinová zúčtovacia sadzba (HZS) pre tieto triedy je 3622, resp. 4113 eur. Hodinová zúčtovacia sadzba predstavuje celkovú sumu, ktorú si firma účtuje mimo nákladov na materiály a stroje.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty