Kde v programe nájdem výpočet výnosovej hodnoty?

Výnosová hodnota sa v programe zadáva pri výpočte všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link