Ako sprístupniť niektoré vyšedené boxy (funkcie)?

V programe sú vyšedené niektoré boxy ako napr. náklady na opravy, trvale neslúži svojmu účelu… . Ak chcete sprístupniť tieto boxy, musíte si vybrať v úvode posudku väzbu na konkrétnu vyhlášku neobmedzovať. Vtedy bude možné do textových boxov zadať príslušné hodnoty. Zvolenú vyhlášku môžete zmeniť aj počas ohodnocovania z hlavného formulára cez Úvod – Základné údaje. Vyhlášky MS SR č. 86/2002 Z. z. a č. 492/2004 Z. z. neumožňujú znalcovi zadať tieto údaje a preto sú boxy na ich zadanie zneprístupnené.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link