Nedá sa mi otvoriť napálený posudok z CD. Ako môžem skontrolovať, či sa mi posudok napálil správne?

V prípade, ak nie je možné otvoriť posudok z CD:

    • prekopírujte napálený posudok z CD do ľubovoľného adresára, napr. na pracovnú plochu

    • skopírovaný posudok v adresári už jednoducho otvoríte len dvojklikom na ikonu posudku

Pozn.: Týmto spôsobom otvorený posudok neupravujte, akékoľvek vykonané zmeny v takto otvorenom posudku nebudú uložené. Posudok otvorený dvojklikom z plochy slúži len na účel kontroly.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link