Stal som platiteľom DPH a z evidovaného majetku a skladových zásob si chcem uplatniť DPH – odpočet DPH pri registrácii podľa § 55. Ako zaúčtovať sumu DPH v Alfe plus?

Po registrácii za platiteľa DPH, je možné v prvom zdaňovacom období odpočítať sumu DPH z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom registrácie. Tento majetok však musí spĺňať podmienku odpočtu, podľa § 49 až 51 Zákona o dani z pridanej hodnoty.

Odpočet dane pri registrácii platiteľa (§ 55)

Po registrácii za platiteľa DPH, je možné v prvom zdaňovacom období odpočítať DPH z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom registrácie, ak tento majetok spĺňa podmienku odpočtu, podľa § 49 až 51 Zákona o dani z pridanej hodnoty.

Odpočet DPH môžete uplatniť:

 • z odpisovaného majetku – na základe evidencie dlhodobého majetku, len zo zostatkovej ceny,
 • zo zásob na sklade – na základe inventarizácie skladu.

Osobný automobil – dlhodobý majetok, ste zakúpili a zaradili do majetku 11.5.2014 v obstarávacej cene 10.254,25 EUR s DPH. Auto odpisujete rovnomerne. V roku 2014 bol uplatnený odpis vo výške 1 710,- EUR a v roku 2015 odpis vo výške 2 564,- EUR. Zostatková cena majetku je v sume 5 980,25 EUR.

DPH vypočítajte zo zostatkovej ceny majetku nasledovne:

5 980,25 : 120 x 100 = 4 983,54 EUR
(zostatková cena : DPH x 100 = zostatková cena bez DPH)
5 980,25 – 4 983,54 = 996,71 EUR
(zostatková cena s DPH – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH)

 • Odpočet DPH zo zostatkovej ceny majetku zaúčtujte nasledovne:
 • z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis). V zobrazenom formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte zostatkovú cenu majetku 5 980,25 EUR s rozpisom na základ a DPH. Riadok DPH vyberte 29 – Odpočet dane pri registrácii podľa § 55. V riadku N vyplňte tú istú sumu mínusom – 5 980,25 EUR. Formulár uložte tlačidlom OK.

 

 

 • Vo výdavkom doklade bude doplnená v poli Základ suma mínusom, v poli DPH suma kladná a Spolu bude prázdne,
 • na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a v poli DPH je Rozpis. Výdavkový doklad uložte tlačidlom OK,
 • zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0 – potvrďte Áno.

 • V zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený riadok DPH 29 a Oddiel KV – Nevstupuje do KV. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Zaúčtovaný interný doklad v peňažnom denníku preúčtuje sumu DPH zo stĺpca Nákup DM do stĺpca Zaplatená DPH.

 

Zostatkovú cenu upravte o sumu DPH (996,71 EUR) aj na karte dlhodobého majetku.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Dlhodobý majetok,
 • nastavte sa na kartu majetku a kliknite na tlačidlo Oprav,
 • na záložke Pohyby majetku tlačidlom Pridaj, pridajte zníženie ceny. V zobrazenom formulári v poli Typ pohybu vyberte Zníženie ceny – Registrácia platiteľa DPH. Vyplňte Dátum pohybu a Sumu. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • zmeny na karte majetku uložte tlačidlom OK.

Na základe inventarizácie skladu ste overili, že v sklade evidujete zásoby tovaru, ktoréste nakúpili od platiteľov DPH v sume 3 456,28 EUR.

 

DPH z evidovaných zásob tovaru vypočítajte nasledovne:

3 456,28 : 120 x 100 = 2 880,23EUR
(skladová cena : DPH x 100 = skladová cena bez DPH)
3 456,28 – 2 880,23 = 576,05
(skladová cena s DPH – skladová cena bez DPH = nárok na odpočet DPH)

Odpočet DPH z evidovaných zásob zaúčtujte nasledovne:

 • z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis). V zobrazenom formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH v poli Spolu doplňte sumu evidovaného skladu 3 456,28 EUR s rozpisom na základ a DPH. Riadok DPH vyberte 29 – Odpočet dane pri registrácii podľa § 55. V riadku N vyplňte tú istú sumu mínusom – 3 456,28 EUR. Formulár uložte tlačidlom OK.

 • Vo výdavkom doklade bude doplnená v poli Základ suma mínusom, v poli DPH suma kladná a Spolu bude prázdne,
 • na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a v poli DPH je Rozpis. Výdavkový doklad uložte tlačidlom OK,
 • zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0 – potvrďte Áno,
 • v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený riadok DPH 29 a Oddiel KV – Nevstupuje do KV. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Zaúčtovaný interný doklad v peňažnom denníku preúčtuje sumu DPH zo stĺpca Výdavok za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link