Prihlásenie mobilom

Nové možnosti prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne

 

Potrebujete rýchlo prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP), ale nie ste pri počítači? Poradíme Vám, ako na to.

V zmysle zákona o sociálnom poistení zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do SP deň pred vznikom poistenia, najneskôr však pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Zamestnávatelia môžu na prihlásenie, resp. odhlásenie zamestnanca využiť okrem e-služieb aj SMS, fax, e-mail a najnovšie aj mobilnú aplikáciu.

Aplikácia je dostupná pre najpoužívanejšie operačné systémy mobilných zariadení ANDROID (verzia 4.0 a vyššie) a iOS od firmy Apple. Aplikáciu je možné stiahnuť na území Slovenskej republiky cez Google play alebo iStore.

 

Mobilná aplikácia zabezpečuje rýchly a efektívny spôsob posielania dát pre predbežné prihlásenie aj odhlásenie zamestnanca. Zaslané dáta umožňujú SP spojiť údaje z predbežnej registrácie s príslušným Registračným listom fyzickej osoby. Na účely kontroly nelegálnej práce pomôže mobilná aplikácia deklarovať rozhodujúci čas pre prihlásenie resp. odhlásenie zamestnanca.

Aplikácia automaticky overí používateľa voči systému na základe jeho telefónneho čísla, variabilného symbolu, identifikačného čísla zamestnávateľa a PIN kódu prideleného SP pri prvej inicializácii služby za daného zamestnávateľa.

Na stránkach SP pribudla aj nová služba pre evidenciu telefónnych čísel na predbežnú registráciu prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zamestnávateľ môže prostredníctvom webového formuláru zaevidovať viaceré telefónne čísla k jednému variabilnému symbolu alebo identifikačnému číslu zamestnávateľa. Aspoň jedno číslo musí byť primárne. Systém SP následne distribuuje primárne telefónne číslo ako telefonický kontakt zamestnávateľa.

Aj po odoslaní prihlásenia/odhlásenia prostredníctvom aplikácie je potrebné, aby zamestnávateľ do 3 dní potvrdil informáciu prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Až následne Sociálna poisťovňa zaregistruje zamestnanca do registra poistencov.

 

Registrácia prostredníctvom aplikácie musí obsahovať nasledujúce údaje:

  • variabilný symbol (IČZ),
  • telefónne číslo zamestnávateľa,
  • vygenerovaný PIN kód (dodávaný v SMS správe).

Zamestnanca je možné zaregistrovať manuálne zadaním údajov alebo zosnímaním údajov z dokladu totožnosti (občianskeho preukazu).

Používateľ môže kedykoľvek ukončiť aplikáciu odinštalovaním zo svojho mobilného telefónu, čím sa deaktivujú prístupové údaje. V prípade opätovnej aktivácie je nutné vyžiadať nové prístupové údaje (nový PIN kód).

Ak má používateľ oprávnenie na registrovanie zamestnancov pre viaceré spoločnosti, je potrebné k danému telefónnemu číslu registrovať viaceré variabilné symboly alebo identifikačné čísla zamestnávateľa.Kompletné informácie k využívaniu mobilnej aplikácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link