Prijala som došlú faktúru, kde sumu DPH si chcem odpočítať (uplatniť) v inom mesiaci ako je dátum vzniku daňovej povinnosti uvedený na faktúre. Ako postupovať?

Uplatnenie DPH v inom období

 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH – § 51 upravuje uplatnenie práva na odpočítanie dane. Platiteľ DPH má možnosť odpočítať DPH najskôr v zdaňovacom období DPH, v ktorom odpočet vznikol a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.

Mesačný platiteľ DPH dňa 30.5.2018 prijal došlú tuzemskú faktúru za nákup tovaru v sume 254,26 Eur s DPH. Vznik daňovej povinnosti je rovnaký 30.5.2018.
Odpočet DPH si chce daňovník uplatniť až v mesiaci jún 2018.

 

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch:

  • V evidencii záväzky pridajte nový doklad,
  • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
  • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
  • vyplňte Sumu faktúry, Predmet fakturácie a Členenie,
  • záväzok uložte.

  • Vo formulári DPH je doplnený Oddiel KV – B2,
  • v poli DUD – Dátum uplatnenia dane prepíšte dátum na obdobie kedy si chcete DPH uplatniť – v tomto príklade jún 2018,
  • formulár DPH uložte. Zobrazenú otázku „Dátum uplatnenia dane (DUD) nesúhlasí s dátumom vzniku daňovej povinnosti (DVDP), potvrďte Áno.
  • Suma DPH bude do výkazu DPH a kontrolného výkazu vstupovať podľa DUD – jún 2018.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link