Menu

Podklady pre zaúčtovanie tržby

e-kasa: podklady pre zaúčtovanie tržby

Podklady pre zaúčtovanie tržby do pokladnice nájdeme priamo v e-kasa zóne na stránke finančnej správy.

Reporty v systéme e-kasa

  • Sumárne reporty – mesačné reporty, ktoré sú automaticky generované v systéme e-kasa, vždy spätne za predchádzajúci mesiac pár dní po skončení aktuálneho mesiaca. Obsahujú sumár vydaných dokladov, celkový obrat za príslušný mesiac. Generujú sa za všetky pokladnice sumárne.
  • Reporty evidované doklady – zobrazujú sa v nich všetky zaevidované doklady za všetky pokladnice, ktoré boli odoslané do systému e-kasa za daný mesiac. Do týchto reportov však nemusia vstúpiť off-line doklady, ktoré boli vytvorené ku koncu mesiaca a do systému e-kasa boli odoslané dodatočne nasledujúci mesiac. Pre zistenie evidovaných dokladov za jednu vybranú pokladnicu, je potrebné využiť filtrovanie cez program Excel.
  • Reporty na vyžiadanie – obsahujú historické dáta staršie ako tri roky, v súčasnej dobe nemajú reálne využitie.
Reporty v systéme e-kasa nie je možné prezerať priebežne počas mesiaca, vždy až po skončení mesiaca. Reporty sa generujú pravidelne nasledujúci mesiac, cca 5 dní po skončení mesiaca, za ktoré sú údaje platné. Finančná správa deklaruje, že pracuje na vytvorení reportov aj za kratšie obdobie ako jeden mesiac.
Reporty pre účtovanie

Finančná správa ako podklad pre účtovanie odporúča Reporty evidované doklady, ktoré je možné porovnať s uzávierkou z pokladníc ORP.

Tieto údaje môžeme porovnať na údaje z uzávierky pokladnice (ak to daná pokladnica podporuje), prípadne na tlačovú zostavu v programe Prehľad predajov z ECR. Tlačová zostava Prehľad predajov z ECR sa nachádza v menu Tlač – Manažérske funkcie.

Zostavu vytlačíme podľa Typu dokladu alebo Typu platby. Zostava nám umožňuje filtrovať údaje  podľa obdobia (deň, mesiac, rok) a partnera.

                                 

Ak kontrolujeme celkovú sumu, základ a hodnotu DPH, tlačovú zostavu sumujeme podľa typu dokladu. Vtedy sa nám zobrazia všetky sadzby DPH, základ a celková suma dokladu.
Ak kontrolujeme celkovú sumu, základ a hodnotu DPH, tlačovú zostavu sumujeme podľa typu dokladu. Vtedy sa nám zobrazia všetky sadzby DPH, základ a celková suma dokladu.
Ak nesedí report zo systému e-kasa a uzávierky ORP. Finančná správa odporúča skontrolovať report Evidované doklady s uzávierkou z ORP, či je totožný počet dokladov. Rozdiel môže byť práve v zaevidovaní Off-line dokladov na prelome mesiacov, prípadne v zaokrúhlení. V stĺpci Poradové číslo dokladu skontrolujeme, či nie je vynechané nejaké číslo a teda či nejaký doklad nechýba.
V programe OMEGA zaúčtujete tržbu v pokladničných dokladoch pomocou automatického účtovania T PD – Tržba z ECR.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link