Menu

Predĺženie pracovného pomeru

Zamestnanec je zamestnaný na hlavný pracovný pomer na dobu určitú napr. do 30. 06. 2020. Zamestnávateľ sa s ním dohodol, že bude pracovať aj po uplynutí tejto doby. Ako pracovný pomer predĺžite?

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ak sa od vzniku pracovného pomeru čokoľvek zmení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu zmluvy (v Personalistike na karte Pracovné pomery cez Pridaj). Vďaka zmene pracovnej zmluvy už nič neoznamujete inštitúciám.

Zadáte dátum vzniku zmeny. OLYMP zobrazí informácie dohodnuté v pôvodnej pracovnej zmluve, aby ste ich nemuseli opätovne zadávať. Vy prepíšete len tie polia, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve. V našom prípade označíte, že sa predlžuje pracovný pomer na ďalšiu dobu určitú, resp. na dobu neurčitú.

Po potvrdení zmeny pracovnej zmluvy sa zobrazí hláška:

Po stlačení Áno sa pridá Zmena pracovnej zmluvy bez vyplneného dátumu ukončenia a vymaže sa aj dátum ukončenia zdravotnej poisťovne, keďže ide o predĺženie na dobu neurčitú.

Dokument Dohoda o zmene pracovnej zmluvy vytlačíte voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  31.03.2020

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link