Menu

Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác

Majte zákazky plne pod kontrolou

Naučte sa, ako si vykalkulovať predpokladané náklady stavby, ako vytvoriť profesionálnu ponuku pre investora, ale i to, akým spôsobom je možné vykazovať a sledovať priebeh realizácie zákazky tak, aby ste mali vždy o všetkom prehľad. Vďaka kurzu budete mať zisk na vašich stavbách vždy pod kontrolou.

 1. KROS Academy
 2. Podujatia CENKROS
 3. Podujatia
 4. Kurzy CENKROS
 5. Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác
7. 2. 2023
Bratislava

Kurz: Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác

Pre koho je kurz určený?

Ste realizátor stavebných prác?
Vytvárate ponuky?
Zapájate sa do verejných súťaží alebo výberových konaní?
Chcete sa dozvedieť, čo všetko tvorí cenu, ako narábať s réžiami a akú mieru zisku môžete dosiahnuť? V každej chvíli vidieť, čo chcete fakturovať teraz, čo už bolo vyfakturované alebo vás ešte len čaká?
Komunikujete s inými účastníkmi stavby?
Potešili by vás užitočné finty z programu CENKROS 4?
Ak vás zaujímajú odpovede aspoň na niektoré otázky, je tento kurz určený práve vám.

Kurz odporúčame tiež vedúcim pracovníkom, projektovým manažérom a stavebným dozorom.

Popis kurzu:

 • Komplexné zaškolenie do kalkulácie nákladov stavby a predikcie zisku
 • Aké náklady vstupujú do ceny stavebného diela a ako ich počítať
 • Ako kalkulovať vlastné práce, ako subdodávky, réžie a zisk
 • Kedy kalkulovať individuálne po položkách a kedy hromadne za celú zákazku
 • Ako vytvoriť dopyt na cenu materiálov pre svojho dodávateľa/predajcu
 • Ako oceniť zadanie od investora a pripraviť profesionálnu cenovú ponuku
 • Importy, exporty a prehľadné výstupy z programu v rôznych fázach stavby
 • Priebeh realizácie zákazky – súpisy prác, fotodokumentácia zo stavby a zmeny v projekte vždy pod kontrolou
 • Komunikácia nad zákazkou s účastníkmi stavby v rámci firmy, ale aj s investorom

V cene kurzu sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Certifikát:

Po skončení kurzu získate certifikát, ktorým preukážete nadobudnuté vedomosti v oblasti kalkulovania a zatraktívnite tak svoj pracovný profil.

Pozrite si program kurzu

Úvod do teórie kalkulovania a kalkulačný vzorec

 • Čo je kalkulácia a kalkulačná jednotka
 • Kalkulačný vzorec
 • Kalkulácia jednotkovej ceny
  • materiály
  • mzdy
  • stroje
  • ostatné priame náklady
  • réžie
  • zisk a riziko

Práca v programe CENKROS 4

 • Import a ocenenie zadania
 • Kalkulácia vlastných nákladov
 • Príprava ponuky po zohľadnení predpokladaných nákladov
 • Priebeh realizácie zákazky – Súpisy vykonaných prác, evidencia, schvaľovanie zmien počas výstavby, export podkladov pre fakturáciu

Podmienky platby + storno

Podmienky platby:

Kurz je potrebné uhradiť do 7 dní po vystavení faktúry. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 7 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení. Faktúry neuhradené v tomto termíne budú stornované a miesto na kurze uvoľnené pre ďalších záujemcov. Ďakujeme za pochopenie.

Storno podmienky:

 • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 14 dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
 • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 7 dní pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
 • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 7 dní pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

Kurzami vás prevedú:

Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Marcel Barčík

Marcel Barčík

Ing. Richard Miške, PhD.

Ing. Richard Miške, PhD.

Predpokladané trvanie kurzu:

Od 9:00 do 16:30

249 €

bez DPH

Vhodné pre:
Realizátor, prípravár, rozpočtár, kalkulant

Forma:
Práca na počítači

Trvanie:
1 deň

Miesto konania:
Bratislava, Žilina

Prihlásiť sa

Ďalšia ponuka kurzov:

Od výkresu až po položkový rozpočet stavby

Počas dvoch dní vám ukážeme, ako čo najlepšie využívať informácie z cenníkových databáz.

Viac info

Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby

Počas celodenného kurzu preskúmate do detailu cenníkovú databázu, zistíte, čo obsahujú a ako sú vypočítané orientačné ceny, čo môžu byť oprávnené náklady zhotoviteľa.

Viac info

Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Staňte sa profesionálmi v sledovaní priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie.

Viac info

KROS
O nás
Blog
Kontakty