Menu

Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Staňte sa profesionálmi v sledovaní priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie. Prihláste sa na náš kurz, kde si vyskúšate, ako je možné prehľadne evidovať súpis vykonaných prác podložený fotodokumentáciou zo stavby.

 1. KROS Academy
 2. Podujatia CENKROS
 3. Podujatia
 4. Kurzy CENKROS
 5. Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu
14. 02. 2023
Košice

Kurz: Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Pre koho je kurz určený?

Ste zhotoviteľ stavebných prác?
Potrebujete evidovať vlastné výkony pri čerpaní zákazky či výkony vašich poddodávateľov?
Chcete komunikovať s kolegami nad zákazkou, prikladať fotodokumentáciu k splátkam, presne vedieť, čo sa na stavbe robí, čo treba fakturovať, čo už je a čo ešte zostáva?
Chcete sa zdokonaliť a poznať všetky finty na zrýchlenie vašej každodennej práce?
Ak vás zaujímajú odpovede aspoň na niektoré otázky, je tento kurz určený práve vám.

Program kurzu:

 • Prenos zmluvnej zákazky zo softvéru CENKROS 4 do KROS Platformy.
 • Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu.
 • Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby.
 • Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie.
 • Komentáre k čerpaným položkám.
 • Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie.
 • Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov.
 • Export a archivácia podkladov pre fakturáciu.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na cenkros@kros.sk

Certifikát

Po skončení kurzu získate certifikát, ktorým preukážete nadobudnuté vedomosti a zatraktívnite tak svoj pracovný profil.

Podmienky platby + storno

Podmienky platby:

Kurz je potrebné uhradiť do 7 dní po vystavení faktúry. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 7 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení. Faktúry neuhradené v tomto termíne budú stornované a miesto na kurze uvoľnené pre ďalších záujemcov. Ďakujeme za pochopenie.

Storno podmienky:

 • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 14 dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
 • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 7 dní pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
 • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 7 dní pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

Kurzami vás prevedú:

Michal Mrmus

Michal Mrmus

Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Ing. Štefan Bekeš

Ing. Štefan Bekeš

Zdarma

Vhodné pre:
Stavbyvedúci, realizátor

Forma:
Práca na počítači

Trvanie:
3 hodiny

Miesto konania:
Žilina, Bratislava, Košice

Prihlásiť sa

Ďalšia ponuka kurzov:

Od výkresu až po položkový rozpočet stavby

Počas dvoch dní vám ukážeme, ako čo najlepšie využívať informácie z cenníkových databáz.

Viac info

Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby

Počas celodenného kurzu preskúmate do detailu cenníkovú databázu, zistíte, čo obsahujú a ako sú vypočítané orientačné ceny, čo môžu byť oprávnené náklady zhotoviteľa.

Viac info

Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác

Vďaka kurzu budete mať zisk na vašich stavbách vždy pod kontrolou.

Viac info

KROS
O nás
Blog
Kontakty